Discendo Jachthondentraining

Reglementen en

privacyverklaring

Reglementen en privacyverklaring  DISCENDO Jachthondentraining

Deelname houdt 1 team in (1 baas en 1 hond), voor een 2 e  en volgende hond dient u apart te betalen. U bent verplicht bij de eerste les het vaccinatieboekje te tonen. De hond dient geldige vaccinaties te hebben gehad. Honden die regelmatig in kennels verblijven, verplichten wij tot een kennelhoest enting. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt, worden niet toegelaten op de cursus. Deelnemende honden dienen in een goede gezondheid te verkeren. Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, diarree, braken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de instructeur. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus, als uw hond beter is verklaard door uw dierenarts. Als uw hond loops is mag hij  niet aanwezig zijn op de cursus. De cursist dient dan zonder hond op de training te komen. Kunt u een keer niet op de les aanwezig zijn, geeft u dit dan 24 uur van tevoren door. Bij 4x afwezig te zijn zonder geldige reden  en zonder afmelden, eindigt de gehele cursus zonder restitutie van het cursusgeld. Cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Komt de cursist te laat, dan heeft de instructeur het recht om de toegang te weigeren, dit voor rekening van de cursist. Jongeren onder 18 jaar kunnen niet deelnemen aan de cursus. De cursist dient lichamelijk in staat te zijn, de hond onder controle te houden. Tijdens de training loopt altijd dezelfde persoon met de hond. Draag makkelijk zittende kleding en goed schoeisel waarin u zich vrij kan bewegen en wat de hond niet hindert tijdens de training. Laat uw hond goed uit buiten het terrein, voor u naar de training komt. Als uw hond onverhoopt toch iets moet doen, dient u dit onmiddellijk op te ruimen. Dit geldt zowel op als buiten het terrein. Afval weggooien in de prullenbakken. De hond dient op het gehele terrein aangelijnd te zijn en mag alleen los indien de instructeur daarvoor toestemming geeft. Geef de hond ruim vóór en vlak ná de training geen eten. U dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid van uw hond en de hond niet bloot te stellen aan risico’s die de gezondheid van de hond nadelig kunnen beïnvloeden. DISCENDO Jachthondentraining is niet aansprakelijk te stellen voor nadeel en schade aan u, uw hond en derden, in welke vorm dan ook. Deelname aan de cursussen en aanwezigheid op het trainingsveld is geheel voor eigen risico. Het dient aanbeveling ervoor te zorgen dat u bent verzekerd (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering). Het is verboden honden, zonder toestemming van de instructeur, met elkaar te laten spelen op het gehele terrein. Honden die agressief gedrag kunnen vertonen, mogen nooit alleen gelaten worden. Langs het trainingsveld dient uw hond aangelijnd te zijn. U dient er zelf op toe te zien dat uw hond anderen niet lastig valt of kan vallen, of door anderen wordt lastiggevallen. Tijdens de cursussen dient de hond een gewone, goed passende halsband te dragen en dient er gewerkt te worden met een riem van ongeveer 1.80m tot 2.00m. Touwen, flexielijnen, tuigjes, (slip-) kettingen,wurgbanden zijn niet toegestaan mits de instructeur hiervoor toestemming verleend. Indien een cursist zijn/haar hond een lichamelijke correctie toedient, dan eindigt de totale cursus en dient de cursist het terrein onmiddellijk te verlaten. Dit voor rekening van de cursist. Tijdens het theoriegedeelte van de lessen zijn geen honden toegestaan. In de jachthut zijn geen honden toegestaan. Neemt u meerdere honden mee, dan mogen deze honden geen storende factor zijn voor de praktijkles. Als u klaar bent met de les, houdt uw hond dan aan de lijn. Ook buiten het trainingsveld mogen de honden niet los. Na de lessen dient u de hond goed te verzorgen en, afhankelijk van het weer, in de auto te plaatsen Toeschouwers dienen langs de zijlijn plaats te nemen en zich niet op het trainingsveld te bevinden. Toeschouwers mogen de les niet hinderen. Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de leiding. Beroep daarop is niet mogelijk. DISCENDO Jachthondentraining behoudt het recht de reglementen aan te passen, te wijzigen of te schrappen, wanneer deze dat nodig acht, zonder opgaaf van reden. Aan fouten in alle vormen van schrijven door DISCENDO Jachthondentraining, kunt u geen rechten ontlenen. Prijswijzigingen zijn te allen tijde onder voorbehoud. DISCENDO Jachthondentraining behoudt zich het recht voor een deelname zonder restitutie van lesgelden te beëindigen wanneer zij dit nodig acht, zonder opgave van reden. Voor elk lesblok dient u zich apart in te schrijven door middel van een inschrijfformulier. Cursusgelden dienen te worden voldaan contant bij aanvang van de 1 e  les of voor aanvang van de les overmaken via de bank. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats tenzij DISCENDO Jachthondentraining dit nodig acht. Van elke cursist wordt verwacht dat hij/zij zoveel mogelijk de wekelijkse lessen aanwezig is. Van het aantal lessen mogen er maximaal 4 gemist worden. Eigenaren van een teefje moeten rekening houden met een eventuele loopsheid tijdens de cursus. Zij missen hierdoor zeker al twee en misschien wel drie lessen. Dit betekent dat zij geen andere les(sen) mogen missen. Als eigenaar van een loopse hond dient men wel zonder hond bij de lessen aanwezig zijn om mee te helpen en zelf te leren door meer naar andere honden te kijken en te luisteren naar de opmerkingen en uitleg die door de instructeur gemaakt worden. Dit geldt dan niet als afwezig. Indien een cursist vaker dan 4 x per lesblok afwezig is kan dit inhouden dat hij/zij uitgesloten wordt van verdere deelname aan de cursus en vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld of gedeelten daarvan. De cursist is verder uitgesloten van deelname aan het examen. Bij afwezigheid tijdig afmelden! Van elke cursist wordt verwacht dat hij/zij de oefeningen die tijdens de les gedaan zijn thuis herhaalt om vooruitgang of stabiliteit bij de hond te realiseren. Wordt er naar het oordeel van de instructeur onvoldoende geoefend waardoor er geen vooruitgang of stabiliteit waarneembaar is dan kan de cursist in een andere groep geplaatst worden of niet door te laten stromen.. 3 weken voor de laatste les van de cursus vindt er door de instructeurs een evaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie wordt door de instructeurs bepaald of en hoe de cursist de cursus voortzet en of doorstroming naar een vervolgcursus mogelijk is. Dit wordt tijdig met de cursist besproken en onderbouwd. Ook bestaat de mogelijkheid dat het verstandiger is te stoppen met de cursus. Privacyverklaring: DummyBedrukt en Discendo jachthondentraining zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:DummyBedrukt is een onderdeel van Discendo jachthondentraining.Gevestigd aan Most 6 5975 NX Sevenum. gsm: 0622948258 Functionaris: Inge Rempkens info@jachthondentraining.comWaarom heb ik je gegevens nodig?Je laat je persoonlijke gegevens bij mij achter omdat je een bestelling hebt geplaatst of omdat je informatie over de producten wilt.Deze gegevens zijn nodig om de juiste informatie te verstrekken, een factuur te maken en de bestelling naar juiste adres te verzenden.Tevens worden jouw gegevens gebruikt om je op de hoogte te stellen van interessante aanbiedingen van Dummybedrukt en aankondigingen van lezingen en workshops welke door Discendo jachthondentraining worden georganiseerd.Veiligheid:Alle gegevens die je bij mij achterlaat stop ik veilig achter slot en grendel. Digitaal door middel van het afschermen van mijn pc en directory's met diverse wachtwoorden en beveiligde bestanden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft kan er niet bij.Wat doe ik verder met jouw gegevens:Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bovenstaande doeleinden door DummyBedrukt en Discendo jachthondentraining. Neem je contact met mij op voor informatie, dan sla ik jouw mailadres op. Wil je dit niet? Geef dat dan even door, ik delete direct jouw mailadres. Ik verkoop of verstrek geen gegevens van jou aan anderen.Formulier op de website:Als je je bij mij op de webshop aanmeld sla ik de volgende informatie van je op: Je naam en je e-mail adres. Cookies:DummyBedrukt, Discendo Jachthondentraining maken uitsluitend gebruik van cookies voor analyse doeleinden. Zo kunnen wij zien op welke punten wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.E-mailberichten:Om je op de hoogte te houden van aanbiedingen, aankondigingen van lezingen of workshops maken we gebruik van jouw e-mail adres. Mocht er iets zijn wat voor jou interessant kan zijn, dan zal ik je hiervoor gericht mailen. Wil je niet van dit soort mailtjes ontvangen? Geef dit dan even door aan info@jachthondentraining.com. Jouw gegevens worden direct uit het bestand gehaald.Vragen?Klopt er iets niet, wil je je gegevens inzien of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met info@jachthondentraining.com.Dummybedrukt en Discendo jachthondentraining nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jachthondentraining.com

Reglementen

en

privacyverklaring

Reglementen en privacyverklaring  DISCENDO

Jachthondentraining

Deelname houdt 1 team in (1 baas en 1 hond), voor een 2 e  en volgende hond dient u apart te betalen. U bent verplicht bij de eerste les het vaccinatieboekje te tonen. De hond dient geldige vaccinaties te hebben gehad. Honden die regelmatig in kennels verblijven, verplichten wij tot een kennelhoest enting. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt, worden niet toegelaten op de cursus. Deelnemende honden dienen in een goede gezondheid te verkeren. Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, diarree, braken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met de instructeur. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus, als uw hond beter is verklaard door uw dierenarts. Als uw hond loops is mag hij  niet aanwezig zijn op de cursus. De cursist dient dan zonder hond op de training te komen. Kunt u een keer niet op de les aanwezig zijn, geeft u dit dan 24 uur van tevoren door. Bij 4x afwezig te zijn zonder geldige reden  en zonder afmelden, eindigt de gehele cursus zonder restitutie van het cursusgeld. Cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Komt de cursist te laat, dan heeft de instructeur het recht om de toegang te weigeren, dit voor rekening van de cursist. Jongeren onder 18 jaar kunnen niet deelnemen aan de cursus. De cursist dient lichamelijk in staat te zijn, de hond onder controle te houden. Tijdens de training loopt altijd dezelfde persoon met de hond. Draag makkelijk zittende kleding en goed schoeisel waarin u zich vrij kan bewegen en wat de hond niet hindert tijdens de training. Laat uw hond goed uit buiten het terrein, voor u naar de training komt. Als uw hond onverhoopt toch iets moet doen, dient u dit onmiddellijk op te ruimen. Dit geldt zowel op als buiten het terrein. Afval weggooien in de prullenbakken. De hond dient op het gehele terrein aangelijnd te zijn en mag alleen los indien de instructeur daarvoor toestemming geeft. Geef de hond ruim vóór en vlak ná de training geen eten. U dient zelf zorg te dragen voor de veiligheid van uw hond en de hond niet bloot te stellen aan risico’s die de gezondheid van de hond nadelig kunnen beïnvloeden. DISCENDO Jachthondentraining is niet aansprakelijk te stellen voor nadeel en schade aan u, uw hond en derden, in welke vorm dan ook. Deelname aan de cursussen en aanwezigheid op het trainingsveld is geheel voor eigen risico. Het dient aanbeveling ervoor te zorgen dat u bent verzekerd (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering). Het is verboden honden, zonder toestemming van de instructeur, met elkaar te laten spelen op het gehele terrein. Honden die agressief gedrag kunnen vertonen, mogen nooit alleen gelaten worden. Langs het trainingsveld dient uw hond aangelijnd te zijn. U dient er zelf op toe te zien dat uw hond anderen niet lastig valt of kan vallen, of door anderen wordt lastiggevallen. Tijdens de cursussen dient de hond een gewone, goed passende halsband te dragen en dient er gewerkt te worden met een riem van ongeveer 1.80m tot 2.00m. Touwen, flexielijnen, tuigjes, (slip-) kettingen,wurgbanden zijn niet toegestaan mits de instructeur hiervoor toestemming verleend. Indien een cursist zijn/haar hond een lichamelijke correctie toedient, dan eindigt de totale cursus en dient de cursist het terrein onmiddellijk te verlaten. Dit voor rekening van de cursist. Tijdens het theoriegedeelte van de lessen zijn geen honden toegestaan. In de jachthut zijn geen honden toegestaan. Neemt u meerdere honden mee, dan mogen deze honden geen storende factor zijn voor de praktijkles. Als u klaar bent met de les, houdt uw hond dan aan de lijn. Ook buiten het trainingsveld mogen de honden niet los. Na de lessen dient u de hond goed te verzorgen en, afhankelijk van het weer, in de auto te plaatsen Toeschouwers dienen langs de zijlijn plaats te nemen en zich niet op het trainingsveld te bevinden. Toeschouwers mogen de les niet hinderen. Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de leiding. Beroep daarop is niet mogelijk. DISCENDO Jachthondentraining behoudt het recht de reglementen aan te passen, te wijzigen of te schrappen, wanneer deze dat nodig acht, zonder opgaaf van reden. Aan fouten in alle vormen van schrijven door DISCENDO Jachthondentraining, kunt u geen rechten ontlenen. Prijswijzigingen zijn te allen tijde onder voorbehoud. DISCENDO Jachthondentraining behoudt zich het recht voor een deelname zonder restitutie van lesgelden te beëindigen wanneer zij dit nodig acht, zonder opgave van reden. Voor elk lesblok dient u zich apart in te schrijven door middel van een inschrijfformulier. Cursusgelden dienen te worden voldaan contant bij aanvang van de 1 e  les of voor aanvang van de les overmaken via de bank. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats tenzij DISCENDO Jachthondentraining dit nodig acht. Van elke cursist wordt verwacht dat hij/zij zoveel mogelijk de wekelijkse lessen aanwezig is. Van het aantal lessen mogen er maximaal 4 gemist worden. Eigenaren van een teefje moeten rekening houden met een eventuele loopsheid tijdens de cursus. Zij missen hierdoor zeker al twee en misschien wel drie lessen. Dit betekent dat zij geen andere les(sen) mogen missen. Als eigenaar van een loopse hond dient men wel zonder hond bij de lessen aanwezig zijn om mee te helpen en zelf te leren door meer naar andere honden te kijken en te luisteren naar de opmerkingen en uitleg die door de instructeur gemaakt worden. Dit geldt dan niet als afwezig. Indien een cursist vaker dan 4 x per lesblok afwezig is kan dit inhouden dat hij/zij uitgesloten wordt van verdere deelname aan de cursus en vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld of gedeelten daarvan. De cursist is verder uitgesloten van deelname aan het examen. Bij afwezigheid tijdig afmelden! Van elke cursist wordt verwacht dat hij/zij de oefeningen die tijdens de les gedaan zijn thuis herhaalt om vooruitgang of stabiliteit bij de hond te realiseren. Wordt er naar het oordeel van de instructeur onvoldoende geoefend waardoor er geen vooruitgang of stabiliteit waarneembaar is dan kan de cursist in een andere groep geplaatst worden of niet door te laten stromen.. 3 weken voor de laatste les van de cursus vindt er door de instructeurs een evaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie wordt door de instructeurs bepaald of en hoe de cursist de cursus voortzet en of doorstroming naar een vervolgcursus mogelijk is. Dit wordt tijdig met de cursist besproken en onderbouwd. Ook bestaat de mogelijkheid dat het verstandiger is te stoppen met de cursus. Privacyverklaring: DummyBedrukt en Discendo jachthondentraining zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:DummyBedrukt is een onderdeel van Discendo jachthondentraining.Gevestigd aan Most 6 5975 NX Sevenum. gsm: 0622948258 Functionaris: Inge Rempkens info@jachthondentraining.comWaarom heb ik je gegevens nodig?Je laat je persoonlijke gegevens bij mij achter omdat je een bestelling hebt geplaatst of omdat je informatie over de producten wilt.Deze gegevens zijn nodig om de juiste informatie te verstrekken, een factuur te maken en de bestelling naar juiste adres te verzenden.Tevens worden jouw gegevens gebruikt om je op de hoogte te stellen van interessante aanbiedingen van Dummybedrukt en aankondigingen van lezingen en workshops welke door Discendo jachthondentraining worden georganiseerd.Veiligheid:Alle gegevens die je bij mij achterlaat stop ik veilig achter slot en grendel. Digitaal door middel van het afschermen van mijn pc en directory's met diverse wachtwoorden en beveiligde bestanden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft kan er niet bij.Wat doe ik verder met jouw gegevens:Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bovenstaande doeleinden door DummyBedrukt en Discendo jachthondentraining. Neem je contact met mij op voor informatie, dan sla ik jouw mailadres op. Wil je dit niet? Geef dat dan even door, ik delete direct jouw mailadres. Ik verkoop of verstrek geen gegevens van jou aan anderen.Formulier op de website:Als je je bij mij op de webshop aanmeld sla ik de volgende informatie van je op: Je naam en je e-mail adres. Cookies:DummyBedrukt, Discendo Jachthondentraining maken uitsluitend gebruik van cookies voor analyse doeleinden. Zo kunnen wij zien op welke punten wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.E-mailberichten:Om je op de hoogte te houden van aanbiedingen, aankondigingen van lezingen of workshops maken we gebruik van jouw e-mail adres. Mocht er iets zijn wat voor jou interessant kan zijn, dan zal ik je hiervoor gericht mailen. Wil je niet van dit soort mailtjes ontvangen? Geef dit dan even door aan info@jachthondentraining.com. Jouw gegevens worden direct uit het bestand gehaald.Vragen?Klopt er iets niet, wil je je gegevens inzien of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met info@jachthondentraining.com.Dummybedrukt en Discendo jachthondentraining nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jachthondentraining.com
Discendo Jachthondentraining